Zloženie medzinárodnej poroty BAB bude zverejnené v septembri 2020