Program Festivalu bude zverejnený v septembri 2020