Ateliér BAB

Tvorivé dielne Ateliér BAB sa hneď od ich vzniku výrazne začlenili do tvorby animovaného filmu a už 12 rokov žnú úspechy na medzinárodných festivaloch. Z prvotného nadšenia, pod vedením skúsených animátorov zo zahraničia a ich asistentov z VŠMU, vznikli animácie vysokej umeleckej kvality. Pridruženou hodnotou boli neopakovateľné chvíle, ktoré pri tvorbe zažívali samotní účastníci festivalu.

Chcem sa prihlásiť
 • Ateliér BAB 2
 • Ateliér BAB 1
 • Ateliér BAB, Festival BAB
 • Ateliér BAB 3
 • Ateliér BAB 4
 • Ateliér BAB 5
 • Ateliér BAB 6
 • Ateliér BAB 10
 • Ateliér BAB 9
 • Ateliér BAB 8
 • Ateliér BAB 7

Na základe bohatých skúseností z festivalových tvorivých dielní sa pred 7. rokmi vyprofilovala tvorivá dielňa – Ateliér BAB, ktorá sa pravidelne schádza priamo na pôde BIBIANY.

Víziou festivalu BAB je šírenie povedomia o animovanom filme. Máme mnoho rozpracovaných projektov. Jedným z našich cieľov je v ďalších rokoch uskutočňovať  tvorivé dielne nielen priamo v BIBIANE, ale priviesť ich ešte bližšie k deťom a študentom na základných a stredných školách, nemocniciach či občianskych združeniach.

Veríme, že tak vďaka spolupráci s rôznymi školami, dobrovoľníckymi organizáciami, UNICEF, Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu a ďalšími vzniknú hodnotné diela, ktoré nielen upútajú, ale prinesú aj poučenie.

Pod vedením skúsených animátorov sa deti naučia ako vzniká animovaný film. Naučia sa lepšie pracovať v tíme, potrénujú si trpezlivosť, ale hlavne budú mať príležitosť upustiť uzdu svojej kreativite.

Okrem toho sa naučia pracovať s modernou technikou, fotoaparátmi, statívmi a animačnými softwareami.

Medzinárodné ocenenia