Movies are available since October 3rd (5:00 PM) until October 9th and they are restricted for viewers from Slovakia only.

Do you need help with watching movies? Have a look at the Frequently asked questions.

Movies for the school (M1) kids online

Competing selection M1 of Movies for 7+ kids from Biennial of Animation Bratislava 2022.

Spriateľ sa s vetrom / Befriend The Wind
Česká republika / Czech Republic, 2021, 0:02:51
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Aneta Pauliny

Niekedy sa to, čo považujeme za svojho nepriateľa, môže stať prostriedkom na niečo oveľa lepšie.

Sometimes that, what we consider our enemy, can become the means to something much better.

Dva vtáčiky / Two Little Birds
Urugvaj / Uruguay, 2021, 0:03:30
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Alfredo Soderguit, Alejo Schettini

Dva vtáčiky žijú na jednom strome. Jeden je biely a druhý čierny. Pokojne si spolunažívajú, až dokým nepríde niečo nové. Nech už to je čokoľvek, absurdná vec alebo návštevník, urobia šialenú súťaž, v ktorej vyhrotia bláznivé situácie do extrémov. Nakoniec musia čeliť následkom svojho nezmyselného správania. Na začiatku každej novej časti sa všetko vracia k pôvodnej situácii.

Two little birds living in the same tree. One is white and the other is black. Both live in peace and harmony until something new enters the scene. Whatever it is, an absurd object or a visitor, they are going to start a crazy competition where they will take the crazy situations to extremes. They must finally face the consequences of their absurd behavior. At the beginning of each new episode everything will return to the original situation.


Patouille a padákové semienka / Patouille and the parachute seeds
Francúzsko / France, 2021, 0:06:40
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Inès Bernard-Espina, Mélody Boulissière, Clémentine Campos

Patouille je malý tvor, ktorý žije v harmónii s rastlinami. Spolu s kamarátom Momom objavujú úžasné vlastnosti rastlín.

Patouille is a little creature who lives in harmony with the plants. With his friend Momo, he discovers the amazing features of plants.

Mimi a Líza – Záhrada / Mimi and Líza – The Garden
Slovensko, 2022, 0:26:58
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Katarína Kerekešová
Všetci susedia sa tešia z kolektívneho jesenného upratovania domu. Všetci sa zbavujú starých vecí, aby uvoľnili miesto pre nové. Mimi a Líza natrafia na dvere do tajomnej záhrady, kde žije záhradný trpaslík. Tento čarovný záhradník vysvetľuje zázračné prírodné cykly. Zrazu nadobudnú odpadky v kontajneri podobu rachotiaceho netvora. Vyskočí a zničí všetko v záhrade. Čarovný záhradník sa to snaží zastaviť, no netvor ho nešťastnou náhodou prehltne. Dievčatá musia zachrániť jeho aj záhradu.

All neighbours enjoy the collective autumn house cleaning. Everyone’s getting rid of old stuff to make room for new stuff. Mimi and Lisa chance upon a door to a mysterious garden where a garden gnome lives. This Magic Gardener explains the wonders of natural cycles. Suddenly the garbage in the container takes the form of a rattling Monster. It jumps and destroys all in the garden. The Magic Gardener tries to stop it but the Monster accidentally swallows him. The girls must save him and the garden.

Výťah osamote / Elevator Alone
Grécko / Greece, 2021, 0:03:38
Stop Motion
Réžia/Direction: Anastasia Papadopoulou

Štyria ľudia a čas, ktorý trávia vo výťahu. Inšpirované každodenným životom a rozdielnym správaním sa ľudí, keď sú sami a spoločensky prijateľným správaním, ktoré si jednotlivci osvojujú, keď sú vo verejnom priestore – najmä v stiesnenom a vždy nepohodlnom prostredí výťahu.

Four people and the time they spend in an elevator. Inspired by everyday life and by the difference in people’s behavior when they are alone, in contrast to the socially acceptable behavior that individuals adopt when in public space and especially in the confined and always awkward setting of an elevator.

Bod zlomu / Pivot
Kanada / Canada, 2021, 0:07:08
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Ana Gusson

Dospievanie nie je ľahké, ani pre dvanásťročnú Ashley, ktorej mama, hoci má dobré úmysly, má svoju vlastnú predstavu o tom, kým by mala Ashley byť. Ashley sa ocitne v bezvýchodiskovej situácii a musí sa rozhodnúť, či si oblečie nevkusné šaty, ktoré neznáša, alebo nájde odvahu postaviť sa za seba a vzoprie sa tej príšere vnútri, ktorá ju brzdí. Krátky animovaný film “Bod zlomu” predstavuje rozhodujúci moment na Ashleyinej ceste k sebe samej, na ktorej však riskuje, že sklame osobu, ktorú ľúbi najviac – svoju mamu.

Growing up isn’t easy, and it’s no exception for 12-year-old Ashley whose well-meaning Mom has her own ideas about who Ashley should be. Finding herself in an impossible situation, Ashley must decide whether to wear a gaudy dress she hates or find the courage to stand up for herself and fight the inner monster that is holding her back. The animated short film ‘Pivot’ is a defining moment in Ashley’s quest to be herself at the risk of disappointing the person she loves the most, her Mom.

KEĎ SOM SMUTNÁ / WHEN I AM SAD
Arménsko / Armenia, 2021, 0:06:30
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Lilit Altunyan

Úsmev cestuje svetom smútku a mení sa vplyvom emócií a myšlienok…

A smile travels through the world of sadness being transformed by emotions and thoughts…

Nebojím sa! / I’m not afraid!
Nórsko / Norway, 2022, 0:07:02
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Marita Mayer

Film pre najmenších o strachu, odvahe a objavovaní toho, že mnohých vecí sa nemusíme báť, ak im porozumieme.

A film for the little ones about fear and courage and the discovery that there are many things you don’t have to fear if you understand what it is.

Spiaci princ / The Sleeping Prince
Francúzsko / France, 2020, 0:04:59
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Nicolas Bianco-Levrin

Tom by chcel, aby mu otec rozpovedal príbeh, lenže ocko nemá čas, a tak si Tom vymyslí svoj vlastný príbeh, v ktorom sú všetky jeho obľúbené postavy: piráti, rytieri, T-rex aj kovboji. V tomto radostnom zmätku bude malá princezná oveľa odvážnejšia než spiaci princ.

Tom would like his dad to tell him a story, but Daddy’s not available so Tom invents a stoey by himself, mixing all his favorite characters : pirates, knights, t-rex, cowboys. In this joyful mess, a little princess will be much more brave than the sleeping prince.

Watch all movies selections

Finished watching?

Help us choose the best movie of the festival in the public vote!

Or simply try to beat the quiz about this movie selection and win wonderful prices.

Choose best movieTake a Quiz

Watch more...