Festival BAB – Bienále animácie Bratislava
Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti

Poslaním festivalu BAB je umožniť umeleckú konfrontáciu animovanej tvorby pre deti, sledovať jej prepojenie na ilustráciu, vytvárať podmienky pre jej hodnotenie a podporovať tak všestranný rozvoj tohto druhu filmového umenia.

Od roku 1985 bol súčasťou Bienále ilustrácií Bratislava – BIB.

V roku 1991 získala prehliadka štatút medzinárodného filmového festivalu.

Od roku 2003 je BAB súťažným festivalom. Medzinárodná porota udeľuje viacero významných ocenení.

Od roku 2012 sa koná súťaž pre deti, ktoré sa zaujímajú o animovaný film : Súťaž v tvorbe Flipbookov.

Od roku 2013 pôsobí v rámci festivalu aj Ateliér BAB ako pravidelná tvorivá dielňa animácie, v ktorej stála skupina detí pracuje na spoločných animovaných projektoch. Výsledkom ich aktivity bol v roku 2014 ich prvý animovaný film Les – domov zvierat. Potom nasledovali ďalšie filmy Nikdy nie si sám (2016), O maškrtnej líške (2016), Strašiak Rudko (2018) a v roku 2019 dokončili svoj piaty film Čarovná zmrzlina.

V roku 2014 sa festivalová súťaž predstavila v dvoch ďalších slovenských mestách – Skalici a Prievidzi.

V roku 2016 sa festival BAB rozšíril o novú diskusnú platformu – Medzinárodné fórum BAB na tému „Od ilustrácie k animovanému filmu“.

V roku 2018 k festivalovým mestám pribudli Košice, Prešov a Myjava.

V roku 2020 máme pre vás nachystaných niekoľko zaujímavých noviniek, s ktorými vás budeme postupne zoznamovať. Kvôli súčasnej pandemickej situácií sa náš festival tento rok uskutoční online formou na našich webových stránkach.

Bienále animácie Bratislava – BAB sa koná pod záštitou a s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Organizátorom festivalu je Sekretariát BAB v BIBIANE, medzinárodnom dome umenia pre deti.

Štatút na stiahnutie

Festivalový katalóg