Milí priatelia,

tohtoročné Bienále animácie Bratislava (BAB) sa uskutoční 7. – 11. októbra 2024. Vítam Vás s hlbokým pocitom vďačnosti aj zodpovednosti ako člen rodiny so štvorgeneračnou tradíciou filmových tvorcov: stáli pri zrode vyše 450 Večerníčkov a diel, ktoré získali vyše 50 medzinárodných ocenení. Práca mojich rodičov a starých rodičov ma vždy inšpirovala vo vlastnej tvorbe – nakrútiť projekt pre kanadskú televíziu, režírovať iný v Toronte pre 500 tisíc mladých ľudí a osobne zotrvať v profesionálnej zahraničnej audiovizuálnej tvorbe vyše 25 rokov…

Takmer štyri desaťročia bol BAB svetlom kreativity, inovácií, kultúry a krásy medziľudských vzťahov vďaka neúnavnému úsiliu mojej mamy Kataríny Minichovej, ktorej vášeň a odhodlanie nepoznali hraníc. Rovnako ako to bolo u mojej babky Anny Minichovej, autorky zvučky Večerníčka.

Som si hlboko vedomý dedičstva, ktoré po sebe zanechali a som odhodlaný ho zachovať a rozširovať. Robím to aj kvôli svojim deťom, ktoré sa na BAB veľmi tešia. Animačné workshopy budú pre ich rovesníkov opäť krásnym tvorivým zážitkom. Na celý život. Bienále animácie Bratislava nie sú len podujatím; je to oslava predstavivosti a most, ktorý spája deti zo všetkých kútov sveta.

Talentovaní animátori z celého sveta prihlásili viac ako 1 700 filmov do súťaže, ktorá má svedčiť o sile a mágii kvalitnej animácie pre deti. Tohtoročný BAB bude inšpiratívny aj obohacujúci, pretože „budúcnosť je už teraz.” Skok v inteligentných technológiách prišiel skôr, ako sme mysleli.

Bienále animácie Bratislava nie sú iba o filmoch alebo o udeľovaní cien. Ide o tvorivú spoluprácu v mene budúcich generácií a odkazu, aký im chceme zanechať. Bez ohľadu na to, odkiaľ sme prišli, alebo v čo kto verí, všetkých nás spája spoločný cieľ: darovať našim deťom príležitosť zažiť zázrak animácie, podnietiť ich predstavivosť a inšpirovať ich láskou k umeniu a prostredníctvom nášho pozitívneho prístupu ku každej výzve.

Michal Mlčoušek

Bienále animácie Bratislava

Bienále animácie Bratislava (BAB) je historicky najdlhším festivalom animovaných filmov na Slovensku. Vzniklo v roku 1985 ako súčasť BIB (Bienále ilustrácií Bratislava) av roku 1991 získalo štatút medzinárodného filmového festivalu zameraného predovšetkým na deti a mládež. Festival od svojho vzniku úzko spolupracuje s organizáciou UNICEF a od roku 2018 je súčasťou organizácie ECFA (European Children’s Film Association).
Poslaním festivalu je prezentovať animovanú tvorbu a zároveň vzdelávať svojich návštevníkov o tomto umení, či už prostredníctvom diskusnej platformy BAB Industry Forum, alebo prostredníctvom obsahu, ktorý tvoríme s pomocou animátorov zo Slovenska.

Festival organizuje Medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA a koná sa pod záštitou a s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenska.