Martina Frajštáková recommends Heatwave

Horúca vlna, Martina Frajštáková, Festival BAB

“The use of plasticine and the simple topic is what impressed me with this film – it’s proof that an animated film can make a story out of literally anything, even the ordinary experience of feeling the heat on a beach. It uses the means that a motion picture film probably couldn’t use, because they are so expressive.” –– Martina Frajštáková

Martina Frajštáková odporúča Horúcu vlnu

Horúca vlna, Martina Frajštáková, Festival BAB

“Film ma zaujal použitím plastelíny a jednoduchou tematikou – je to dôkaz, že animovaný film môže spraviť príbeh skutočne z hocičoho, aj z obyčajného prežívania horúčavy na pláži. Používa pri tom tak expresívne prostriedky, ktoré by hraný film použiť asi nemohol.” –– Martina Frajštáková

Ivana Laučíková recommends Free to roam

Free to roam, Ivana Laučíková, Festival BAB

„A box is an ancient symbol of rigidity, stiffness. If somebody’s in a box, he’s a prisoner, because the six walls of a cube are closing him up and restricting him. The box determines the limits of his freedom, filters the impulses from the outside, covers the horizon and makes it impossible to determine the cardinal points.” –– Ivana Laučíková

Christmas Festival BAB Playlist

“Škatuľa je odveký symbol skostnatenosti, upätosti. Ak je niekto v škatuli, je väzňom, lebo šesť strán kocky ho uzatvára a obmedzuje. Škatuľa určuje limity jeho slobody, filtruje impulzy zvonka, zakrýva horizont aj výhľady do svetových strán.” –– Ivana Laučíková