Primaciálny palác

Primaciálne námestie 2

811 01 Bratislava