Potrebujete poradiť so sledovaním filmov? Pozrite si Odpovede na často kladené otázky.

Filmy pre staršie deti (L2) online

Pásmo súťažných filmov pre deti od 11 rokov L2, ktoré si počas festivalu Bienále animácie Bratislava môžete pozrieť online zadarmo. Filmy súťažia v súťaži Bienále Animácie Bratislava 2022.

Mačka a vták / Cat and Bird
Nemecko / Germany, 2021, 0:07:32
Papieriková animácia / Cutout Animation
Réžia/Direction: Franka Sachse

Biely vták, ktorý žije v čiernom svete, natrafí na čiernu mačku žijúcu v bielom svete. Vo chvíli, keď sa stretnú, ich svety do seba doslova narazia.

A white bird living in a black world encounters a black cat living in a white world. The moment they meet, their backgrounds literally collide.

Pilar / Pilar
Holandsko / Netherlands, 2020, 0:09:22
2D maľba / 2D Painting
Réžia/Direction: Yngwie Boley, J.J. Epping, Diana van Houten

Nebezpečný votrelec dá Pilar šancu objaviť v sebe divoké zviera a prostriedky na to, aby utiekla z post-apokalyptickej dediny, v ktorej žije.

A dangerous intruder gives Pilar the chance to discover the wild animal within and the means to escape the post-apocalyptic village she lives in.

Mama má vždy pravdu / Mom is always right
Česká republika / Czech Republic, 2022, 0:07:39
Papieriková stop Motion / Stop Motion Paper
Réžia/Direction: Marie Urbánková

Mirek má obrovské brucho a nikto nevie prečo. Diéty a náročné cviky nepomáhajú. Jeho veľké brucho spôsobuje mnoho ťažkostí. Jednoduchá činnosť ako navlečenie ponožiek je pre neho strašne ťažkou úlohou. Sledujeme príbehy niekoľkých hrdinov, z ktorých má každý nezvyčajné problémy. Odkiaľ pramenia?

Mirek has a huge belly and nobody knows why. Diets and strenuous exercise don’t help. His big belly causes many complications. The simple act of putting on socks turns into a hellish mission. We follow the stories of several heroes, each with unusual troubles. Where do they stem from?

Kokosová pláž / Coco beach
Francúzsko / France, 2021, 0:04:40
3D animácia / 3D Animation
Réžia/Direction: Aline Prat, Hermeline Engleraud, Elodie Raby, Paco Doumecq

Georges je osamelý starý muž. Vydá sa na cestu autobusom, ale nič sa nedeje tak, ako by si želal.

Georges is a lonely old men. He tries to take the bus but nothing happens like he wants.

V hornej izbe / In The Upper Room
Rakúsko / Austria, 2022, 0:08:09
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Alexander Gratzer

Každú sezónu navštevuje mladý krtko svojho slepého starého otca, ktorý žije hlboko pod zemou v pohodlne zariadenej nore. Ako obaja starnú, ich vzťah sa stáva intenzívnejším a vynárajú sa dôležité otázky.

Every season a young mole visits his blind grandfather, who lives deep underground in a comfortably decorated burrow. As the two grow older their relationship becomes more intense and important questions arise.

Kožušina / Fur
Slovensko / Slovakia, 2021, 0:03:45
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Kristína Bajaníková

Rodina čaká bábätko v nehostinných podmienkach studenej Antarktídy. Svojho staršieho syna posielajú do sveta, aby zabezpečil kožušinu pre novorodenca. Malý eskimák musí čeliť lovu sám. Natrafí na živého tuleňa, ktorého srsť zohrieva eskimácke telá. Prebudí sa v ňom túžba po slobode alebo krutosť miestnych zvykov?

The family is expecting a baby in inhospitable conditions of cold Antarctica. They send their only son out to the world to supply fur for the newborn. The little Eskimo must face the hunting by himself. He encounters a living seal, whose fur warms eskimos bodies. Will either desire for freedom or the cruelty of local customs awaken in him?

Tajomstvo pána Nostoca / The Secret of Mr. Nostoc
Francúzsko / France, 2021, 0:10:55
Stop Motion
Réžia/Direction: Patrice Seiler, Maxime Marion

Pán Nostoc žije v hektickom meste. Nemá stres a netlačí ho čas, chodí do práce a pod klobúkom má vždy nové prekvapenie. Každú noc chodí do podkrovia a je tam celé hodiny. Pracuje na svojom tajomstve.

Mr. Nostoc lives in a hectic city. Not stressed or pressed by time, he goes to work, and always has a new surprise under his hat. When night comes, he goes into his attic and stays there for hours. Working on his secret.


Čierna šmykľavka / Black Slide
Izrael, Veľká Británia / Israel, United Kingdom 2021, 0:11:12
3D animácia / 3D Animation
Réžia/Direction: Uri LOTAN

Mladý a bojazlivý chlapec na pokraji puberty, Eviah, sa spolu so svojím najlepším priateľom vkradne na Čiernu šmykľavku, najdesivejšiu jazdu v Aquaparku. Tam Eviah pochopí a pripraví sa na udalosti, ktoré sa budú odohrávať doma.


Eviah, a young and timid kid on the brink of puberty and his best friend sneak into the Black slide, the most terrifying ride in Aqua Fun. There Eviah will gain insight to prepare him for events about to unfold at home.


Pán Praktický / Mr Practical
Poľsko / Poland, 2020, 0:10:00
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Michał Poniedzielski, Dominik Litwiniak

Pán Praktický je usporiadaný, výkonný pracovník a občan. Napriek tomu, že všetko robí perfektne, jeho život je stále smutnejší. Tabletky nepomáhajú, a tak si kúpi kocúra, ktorého mraučanie vraj zlepšuje náladu. Kocúr však nie je pilulka a normy a ukazovatele ho nezaujímajú. Nebude mraučať, kým sa nebude cítiť milovaný. Ale pán Praktický o láske nič nevie, v excelovských tabuľkách o nej nič nebolo. Je to príbeh o odcudzení v modernom svete, o potrebe blízkosti, pomaly vznikajúcom priateľstve medzi ľuďmi a mačkami a nečakaných zmenách.

Mr Practical is an orderly and efficient worker and citizen. Despite the fact that he is doing everything perfectly, his life is getting sadder and sadder. The pills don’t help, so he buys a cat whose purr is said to improve his mood. However, a cat is not a pill, and he is not interested in norms and indicators. Will not purr until he feel loved. But Mr Practical doesn’t know anything about love, there was nothing about it in excel sheets. It is a story about alienation in the modern world, the need for closeness, the slowly emerging friendship between humans and cats and unexpected changes.

Tieto všetky filmové pásma si môžete pozrieť.

Dopozerali ste?

Pomôžte nám vybrať ten najlepší film v diváckej ankete.

Alebo si pripravte mozgové bunky a urobte si kvíz o filmoch, ktoré ste práve videli.

Vyberte najlepší filmVyskúšajte kvíz

Čo ďalšie si pozrieť...