Potrebujete poradiť so sledovaním filmov? Pozrite si Odpovede na často kladené otázky.

Filmy pre nevhodné pre deti (XL1) online​

Pásmo súťažných filmov pre divákov od 15 rokov XL1, ktoré si počas festivalu Bienále animácie Bratislava môžete pozrieť online zadarmo. Filmy súťažia v súťaži Bienále Animácie Bratislava 2022.

Pani Bella / Donna Bella
Slovensko / Slovakia, 2021, 0:02:56
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Emma Csuprot Virág

Cíti sa špinavá. Bella sa zobudí, osprchuje, oholí si nohy, a keď sa pozrie do zrkadla, jediné, čo tam vidí, je jej unavená starnúca tvár. Môžete prať oblečenie, aby ste sa zbavili fyzickej špiny, ale nemôžete urobiť to isté so svojou dušou. Alebo môžete? Bella sa v rámci zúfalej túžby po zmene rozhodne to skúsiť a očistiť sa.

She feels dirty. Bella wakes up, showers, shaves her legs and when she looks into the mirror the only thing there is her tired aging face. You can wash clothes to get rid of the physical dirt but you cannot do the same with your souls. Or can you? In her desperation for a change, Bella decides to try and to wash herself.

Mondo Domino / Mondo Domino
Francúzsko / France, 2021, 0:06:15
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Suki

V ohlušujúcom hluku motorových píl si drevorubači veselo hmkajú pri rúbaní stromov, ktoré sa majú použiť ako dekorácia na módnu prehliadku. Súčasná kreslená satira v podobe burlesknej akčnej hudobnej tragikomédie nás privádza do šialeného víru reťazových reakcií, ktoré sú chaotické až groteskné…

In a deafening noise of chainsaws, loggers happily humming as they cut down trees to be used as decor for a fashion show. A contemporary cartoon satire, in the form of a burlesque action musical tragi-comedy, leads us into a delirious whirlwind of chain reactions as chaotic as they are grotesque…

Stará striga / Old Hag
Francúzsko / France, 2020, 0:07:36
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin

Keď sa frustrovaný muž rozhodne riešiť svoj problém so svojou svokrou čiernou mágiou, môže to dopadnúť dosť nečakane.
When a frustrated man decides to solve the issues with his mother-in-law through magic, it can have unexpected consequences.

GRAZIANO A ŽIRAFA / GRAZIANO AND THE GIRAFFE
Taliansko / Italy, 2022, 0:06:33
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Fabio Orlando, Tommaso Zerbi

Muž hladný po klobáskach si kúpi mikrovlnnú rúru, ktorá ho zatiahne do divočiny.

A man hungry for sausages buys a microwave oven that will drag him into the wild.

Miracasas / Miracasas
Švajčiarsko / Switzerland, 2022, 0:13:40
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Raphaëlle Stolz

V tridsiatych rokoch sa stratená dedina v Južnej Amerike snaží zachovať si svoje zvláštne tradície… Starosta zverejnil v regióne inzerát: „Hľadá sa mŕtvola na zväčšenie Miracasas.“ Čerstvo zavraždený Ernesto má to šťastie a napriek svojej vôli sa zúčastňuje svojho karnevalového pohrebu. Zhromaždení dedinčania oslavujú udalosť s vášňou, chamtivo čakajúc na život, ktorý priniesla smrť.

In the 30’s, a lost village in South America wishes to perpetuate its strange traditions… The mayor has published an ad in the region: „Seeks corpse to enlarge Miracasas“. Freshly murdered, Ernesto is the lucky one and participates in spite of himself to his carnival burial. The gathered villagers celebrate the event with passion, waiting with greed for the life brought by the death.

Dievča vo vode / Girl in the Water
Tajvan / Taiwan, 2021, 0:07:20
2D maľba / 2D Painting
Réžia/Direction: Shi-Rou Huang

Pozorovanie roztrhaných stien a jaziev hrdinke pripomína vzostupy a pády lásky. Film zobrazuje ženskosť a ženské vnútorné časové vedomie v procese uzdravovania zlomeného srdca, a vychádza z mojich osobných skúseností. Asi 1500 obrazov bolo nakreslených rám po ráme akvarelom a pastelom.

Contemplation of torn walls and scars reminds the heroine of the ups and downs of love. The film depicts femininity and female internal time-consciousness through the convalescence of a woman’s broken heart, which is based on my personal experiences. A total of about 1,500 paintings have been drawn frame by frame by watercolors and pastels.

Roztancuj ju / Make Her Dance
Nemecko / Germany, 2021, 0:03:17
Papieriková animácia / Cutout Digital
Réžia/Direction: Carolina Cruz

„Roztancuj ju“ je zábavný a náučný projekt o ženskej rozkoši určený pre tínedžerské publikum po celom svete. Dynamická a hravá hlavná animovaná postava Vulvani Vagini hovorí vtipným spôsobom o téme, ktorá búra tabu. Cieľom je povzbudiť diváka k tomu, aby sa cítil dobre vo vlastnom tele, a tiež demystifikovať sebarozkoš.

Make Her Dance is an entertaining and educational project about female pleasure aimed at the teenage audience around the world. The dynamic and playful animated character Vulvani Vagini talks about the taboo-breaking topic in a very funny way. The goal is to encourage the target audience to feel comfortable with their bodies and demystify self-pleasure.

Na konci špirály / At Spiral’s End
Česká republika / Czech Republic, 2022, 0:04:27
2D dokument / 2D Document
Réžia/Direction: Eliška Kerbachová

Čo je potrebné na to, aby sa klesajúca špirála užívania návykových látok prevrátila hore nohami? Jednoduchý animovaný dokument založený na autentických záznamoch.

What does it take to turn the downward spiral of substance abuse upside down? A simple animated documentary based on authentic recordings.

Veľkonočné vajíčka / Easter Eggs
Belgicko / Belgium, 2021, 0:14:02
2D animácia / 2D Animation
Réžia/Direction: Nicolas KEPPENS

Čínska reštaurácia je prázdna. Exotická vtáčia klietka je otvorená dokorán. Dvaja priatelia, Jason a Kevin, to vnímajú ako príležitosť vtáky chytiť a predať. Chytiť ich však nie je také ľahké, ako sa zdá

The Chinese restaurant is empty. The exotic bird’s cage stands wide open. Two friends, Jason and Kevin, see this as an opportunity to catch and sell them. Catching the birds ain’t as simple as it seems.

Steakhouse / Steakhouse
Slovinsko / Slovenia, 2021, 0:09:30
Papieriková animácia / Cutout Animation
Réžia/Direction: Špela Čadež
Steak sa marinuje už niekoľko dní. Panvica je rozohriata. Francovi škŕka v bruchu. Ale kolegovia Lízy chystajú narodeninovú oslavu ako prekvapenie. Stihne prísť domov načas?

The steak has been marinating for a few days now. The pan is heated. Franc’s stomach is rumbling. But Liza’s co-workers surprise her with a birthday party. Will she be home on time?

Tieto všetky filmové pásma si môžete pozrieť.

Dopozerali ste?

Pomôžte nám vybrať ten najlepší film v diváckej ankete.

Alebo si pripravte mozgové bunky a urobte si kvíz o filmoch, ktoré ste práve videli.

Vyberte najlepší filmUrobte si kvíz

Čo ďalšie si pozrieť...