Ocenenia

Prix Klingsor

Prix Klingsor predstavuje ocenenie za celoživotnú tvorbu, ktorú udeľuje Výkonný výbor BAB. Vyznamenáva osobnosti, ktoré vo svojej tvorbe dokonale spájajú vysoké výtvarné i filmárske kvality a oslovujú detského diváka. Nositeľom ceny PRIX KLINGSOR na festivale BAB 2020 je Konstantin Bronzit. Autor ocenenia : Miroslav Cipár

Prix Klingsor

Cena Viktora Kubala

Hlavnú cenu - Cenu Viktora Kubala za najlepší krátky animovaný film udeľuje medzinárodná porota. Ocenenie nesie meno zakladateľa slovenského animovaného filmu, Viktora Kubala, ktorý nakrútil vyše 200 filmov a svojím humorným výtvarným riešením inšpiruje tvorcov animovaného filmu dodnes. Autor ocenenia: Marián Polonský

Cena Viktora Kubala

Hlavná cena

Cena sv. Vojtecha

Medzinárodná festivalová porota udeľuje aj Cenu sv. Vojtecha za najlepší animovaný film z krajín Vyšehradu. Autor ocenenia: Marián Polonský

Cena sv. Vojtecha

Čestná medaila Albína Brunovského

Čestná medaila sa udeľuje zaslúžilým tvorcom zo Slovenska i zahraničia za mimoriadny umelecký, výtvarný i odborný prínos v oblasti animovaného filmu. Medaila vznikla na počesť významného slovenského grafika a ilustrátora, ktorý patril k zakladateľom festivalu, Albína Brunovského. Autor ocenenia : Marián Polonský

Čestná medaila Albína Brunovského

Cena detského diváka

Hlasovanie detského diváka nahradila skupina detských porotcov, ktorá udeľuje Cenu detského diváka za najlepší film v danom súťažnom ročníku. Ocenenie z keramiky vytvorila osemročná Ninka z okresu Michaloviec. Do filmového pásu zasadila kvietky, drobné zvieratká a nezabudla ani na logo BAB. Autor ocenenia: Ninka Savková

Cena detského diváka

Cena UNICEF

Film, ktorý v danom roku nesie najvýstižnejšie posolstvo organizácie OSN získa cenu UNICEF, ktorú tvorí drevená plastika matky s dieťaťom.

Cena UNICEF

Cena ECFA

Prestížne ocenenie je udeľované členmi medzinárodnej poroty ECFA (Európskej asociácie filmov pre deti).

Cena ECFA

Prémia Literárneho fondu

Finančná odmena najlepšiemu slovenskému tvorcovi je udeľovaná členmi Slovenského Literárneho fondu

Prémia Literárneho fondu

Cena DAFilms Junior

Platforma DAFilms, ktorá prináša súťažné filmy festivalu BAB do online priestoru, udeľuje cenu na základe diváckeho hlasovania.

Cena DAFilms Junior

Autori cien

Marián Polonský

V roku 1969 promoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a až do roku 1995 sa venuje keramike. V jeho tvorbe nájdeme hravé asambláže, taniere, vázy a aj mohutné točené plastiky. Po roku 1995 sa venuje výlučne tvorbe malých bronzových reliéfov a medailí. Vzniká viacero cien pre rôzne inštitúcie a organizácie, medzi ktoré patrí aj Bienále animácie Bratislava. Príležitostne vytvára väčšie pamätné dosky na Slovensku aj v zahraničí (Kúty, Rím, Benátky a i). Je tvorcom ocenení festivalu BAB - hlavnej Ceny Viktora Kubala, Ceny sv. Vojtecha a Čestnej medaily Albína Brunovského.

Miroslav Cipár

Absolvoval Vysokú školu výtvarných umení a ako vynikajúci maliar, ilustrátor a grafik získal celý rad ocenení nielen na Slovensku ale i v zahraničí. Pôsobil v Indii, na Srí Lanke a v USA. Jeho ilustrácie sú plné hravosti, fantázie a romantiky, ako aj humoru. Vytvoril aj sošku rozprávkového hrdinu Klingsora, ktorá sa od roku 1991 udeľuje výnimočným tvorcom animovaného filmu na festivale BAB.

Ninka Savková

Navštevuje tretiu triedu základnej školy a súčastne je aj žiačkou Základnej umeleckej školy v Michalovciach, kde navštevuje výtvarný odbor pod vedením p. uč. Eriky Frankovičovej. Už od malička veľmi rada kreslí, maľuje, modeluje, vytvára pestrofarebné koláže a priestorové objekty. Venuje sa aj športu – aktívne aikidu. Svoj voľný čas trávi starostlivosťou o zvieratká ale aj skladaním hlavolamov, najčastejšie rubikových kociek – dokáže zložiť 4, 5 aj 12- kovú. Od útleho veku najradšej kreslí rozprávkového krtka, ktorého miluje všade a na všetkom.