Archív súťaží

Lovci BABákov bola hra spočívajúca v hľadaní odmien v podobe rôznych festivalových predmetov ukrytých v reálnom svete, na základe indícií, ktoré sme postupne zverejňovali na našich sociálnych sieťach.  Úlohy boli koncipované tak, aby ich dokázali rozlúštiť aj deti, prípadne s malou pomocou  od dospelého.  Zadanie úlohy pozostávalo z hádanky alebo indície, lúštením ktorej hráči získali predstavu o mieste, kde treba odmenu hľadať. Úkryt im pomohla odhaliť aj priložená detailná fotografia.  Sledujte Festival BAB na Facebooku alebo Instagrame, kde už čoskoro zverejníme novú hru.

Ako to vyzeralo si môžete pozrieť na Facebooku alebo Instagrame.     

@festivalBAB na Facebooku  alebo  @festival.bab na IG.

Súťaž sme pripravili v spolupráci s Bratislava Tourist Board.

Festival BAB Vám priniesol súťaž “Festival Online”, do ktorej sa mohli zapojiť nielen jednotlivci, ale aj celé skupiny (trieda, krúžok či knižnica).

Stačilo si vybrať pásmo animovaných filmov, pozrieť si ho a odpovedať na kvízové otázky. Celkovo nám do súťaže prišlo 746 odpovedí, z ktorých bolo 572 správnych. Do žrebovania tak postúpilo 349 jednotlivcov a 223 tímov.

A kto s nami pozeral animáky a vyhral krásne ceny?

Kategória JEDNOTLIVCI

 1. miesto:  tablet – Ján O.
 2. miesto:  festivalový balíček – Martin Š. z Bratislavy
 3. miesto:  festivalový balíček – Barbora O. z Bratislavy

Kategória TÍMY

 1. miesto:  tuli vaky – tím Kačice z Kalnej nad Hronom
 2. miesto:  workshop animovaného filmu – prváci zo ZŠ v Trnavej Hore
 3. miesto:  workshop animovaného filmu – škôlkari z MŠ Pezinok

Víťazom srdečne blahoželáme!

Tablet, tuli vaky a workshop Vám priniesla BIBIANA s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Knihy a drobné darčeky do súťaže venoval Poľský inštitút v Bratislave.

Vyhodnotenie súťaží

Do všetkých troch súťaží nám prišlo celkovo 226 prác a tak mala porota plné ruky práce. Bolo veľmi náročné vybrať len zopár tých najlepších. Porotcovia pri výbere zohľadňovali viacero kritérií, akými boli: vek tvorcov, technika a samozrejme aj rešpektovanie vyhlásenej témy.

 Víťazi v tvorbe FLIPBOOKOV

starší žiaci:

 1. Šimon B., 15 r. – víkendový poukaz + Bratislavská karta a kniha 
 2. Tamara K., 15 r. – kniha + Bratislavská karta a darčekový balíček
 3. Barbora T., 12 r. – kniha a darčekový balíček

mladší žiaci:

 1. Lianka Š., 9 r. – kniha + Bratislavská karta a darčekový balíček
 2. Anetka Š., 7 r. – kniha + Bratislavská karta a darčekový balíček
 3. Dávidko B., 9 r. – kniha a darčekový balíček

Víkendový poukaz, Bratislavské karty a darčekové balíčky venovala Bratislavská organizácia cestovného ruchu .

Knihy venovalo kníhkupectvo Martinus.

Darčekové balíčky venovala BIBIANA.

 Víťazi výtvarnej súťaže „Moja Bratislava“

 1. Patrik K., 11 r. – víkendový poukaz + Bratislavská karta a kniha
 2. Jakub K., 8 r. – kniha + Bratislavská karta a darčekový balíček
 3. Karolínka L., 6 r. – kniha a darčekový balíček

Najmladší účastník: Esterka, 3 r. – vstupenka do ZOO pre 2 osoby + kniha a darčekový balíček

Hradný okruh Prešporáčikom získala Timravina ulica, Bratislava.

3D: Juraj M., 10 r. – kniha a darčekový balíček

Vzhľadom na skutočnosť, že krásnych prác prišlo neúrekom bolo za účasť ocenených peknými knihami či darčekovými balíčkami ďalších dvanásť tvorcov z celého Slovenska (Bardejov, Kľušov, Komárno, Lučenec, Nové mesto nad Váhom, Radošovce, Bratislava a Spišská Stará Ves).

Víkendový poukaz, Bratislavské karty, vstup do ZOO a Hradný okruh Prešporáčikom venovala Bratislavská organizácia cestovného ruchu .

Knihy venovalo kníhkupectvo Martinus.

Darčekové balíčky pripravila BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti.

 

Víťazkou v tvorbe Ceny detskej poroty sa stala osemročná Ninka Savková z okresu Michalovce.

Pondelková súťaž

🎉 Opona festivalu sa zatiahla, babáci z mesta vymizli – no nájdu sa medzi vami takí, čo by si ešte radi ulovili peknú cenu? 👀 Nebojte sa, v novom roku opäť pokračujeme! 🥳

🦊🐻🐺

Pravidlá sú jednoduché

👉 Každý pondelok v našom príbehu, či už na instagrame alebo facebooku, nachystáme čosi, čo bude čakať na vaše bystré hlávky. Pravidlá vždy zverejníme spolu so súťažou ako príspevok alebo ako story. Môžete sa tešiť na pravidelné pondelkové súťaže, v ktorých môžete zabojovať o tieto ceny s motívom Festivalu BAB.

Výhercov vylosujeme, zverejníme a odošleme im krásne ceny!

Účasťou v súťaži udeľuje účastník súťaže usporiadateľovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu na každé použitie fotografie s nájdenou odmenou  na sociálnych sieťach organizátora a jeho partnerov. Účastník súťaže udeľuje licenciu bez teritoriálneho a časového obmedzenia. Usporiadateľ môže udeliť sublicenciu na použitie súťažného videa na prezentáciu Bratislava bez súhlasu účastníka súťaže.

Zapojením sa do súťaže udeľuje účastník súťaže usporiadateľovi súhlas, aby usporiadateľ spracúval osobné údaje účastníka, ktoré poskytne a to v období do konca roka 2020. Prevádzkovateľ osobných údajov je usporiadateľ. Kontaktnou osobou prevádzkovateľa je  tatiana.cechova@bibiana.sk . Účelom spracovania osobných údajov je usporiadanie súťaže, marketingové účely a propagáciu destinácie. Právnym základom spracovania: súhlas dotknutej osoby vyjadrený účasťou v súťaži. Doba uchovávania 5 rokov.

Dotknutá osoba má 

 1. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej (právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, právo na prístup k týmto osobným údajom a právo na ďalšie informácie v zmysle GDPR);
 2. právo na opravu osobných údajov (opravu nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov);
 3. právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 4. právo namietať spracúvanie osobných údajov;
 5. právo na prenosnosť osobných údajov;
 6. právo kedykoľvek dovolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov;
 7. právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou prevádzkovateľa, ktorá je potrebná na realizáciu súťaže. Neposkytnutia osobných údajov má za následok nemožnosť zúčastniť sa súťaže.

 

Súťaže sú realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry a Ministerstva dopravy a výstavby SR.