Ocenenia festivalu BAB sú rozdané

(tlačová správa na stiahnutie) Medzinárodná porota udelila ceny 16. ročníka Bienále animácie Bratislava 16. ročník Bienále animácie Bratislava (BAB) má svojich víťazov. Tento najstarší festival svojho druhu na Slovensku otvára svoje brány už viac ako 30 rokov a pravidelne prináša kvalitnú animovanú tvorbu z celého sveta. Medzinárodná porota, výkonný výbor festivalu, Literárny fond, detská porota a 365.bank udelili ceny […]

Martina Frajštáková odporúča Horúcu vlnu

Horúca vlna, Martina Frajštáková, Festival BAB

“Film ma zaujal použitím plastelíny a jednoduchou tematikou – je to dôkaz, že animovaný film môže spraviť príbeh skutočne z hocičoho, aj z obyčajného prežívania horúčavy na pláži. Používa pri tom tak expresívne prostriedky, ktoré by hraný film použiť asi nemohol.” –– Martina Frajštáková

Ivana Laučíková recommends Free to roam

Free to roam, Ivana Laučíková, Festival BAB

„A box is an ancient symbol of rigidity, stiffness. If somebody’s in a box, he’s a prisoner, because the six walls of a cube are closing him up and restricting him. The box determines the limits of his freedom, filters the impulses from the outside, covers the horizon and makes it impossible to determine the cardinal points.” –– Ivana Laučíková

Christmas Festival BAB Playlist

“Škatuľa je odveký symbol skostnatenosti, upätosti. Ak je niekto v škatuli, je väzňom, lebo šesť strán kocky ho uzatvára a obmedzuje. Škatuľa určuje limity jeho slobody, filtruje impulzy zvonka, zakrýva horizont aj výhľady do svetových strán.” –– Ivana Laučíková

Andrej Kolenčík recommends Ka-Boom!

„The Ka-Boom! series by director Veronika Kocourková is a fan favorite. In addition, the Christmas special has an epic 27-minute story that revolves around snowflakes, the evil queen, and little Kata Strofa, for whom this is one of her first cases.“ – Andrej Kolenčík